Välkommen till HighSpeed shop!

HighSpeed erbjuder dig det du behöver inom karting - allt från reservdelar, tillbehör, personlig utrustning och kompletta kartar. Vi utför service och reparationer av såväl chassi som motorer och är auktoriserad ServiceCenter för BRP Rotax. Vidare erbjuder vi en mängd kvalitetsprodukter och finns alltid tillhands för dig via telefon eller mail.

Hjärtligt välkomna!